Prohledejte stránku napsáním klíčového slova (ZAVŘÍT (ESC))

Skip to Content

Soutěž

Kvašení

Základem je vyzrálé ovoce – to se pak pomocí šnekového dopravníku přivede k mlýnku. Tady se ovoce mírně naruší tak, aby se usnadnil proces fermentace nebo-li kvašení, ale zároveň se nenarušily pecky. Následně se čerpadlem dopraví do fermentačních tanků, kde kvašení probíhá.

Kvašení („alkoholové“) je proces, při kterém jsou cukry přeměňovány kvasinkami na alkohol. Kvasinky vlastní enzymy, které tuto přeměnu cukrů na alkohol, oxid uhličitý a teplo zajistí. Pod teplotou 10°C se proces kvašení zastavuje, s rostoucí teplotou se také zvyšuje rychlost kvašení, ale výhodnější je raději kvasit pomaleji, jako ideální je považována teplota okolo 15°C, která by měla být stálá. Alkoholické nápoje vznikající přirozeným kvašením mají obsah alkoholu asi jen 14%. Pro získání vyššího obsahu alkoholu je nutné využít destilace.

Několikanásobnou destilací získáme destilát (70-75%), který se pak musí naředit před stáčením do lahví.

 • Kapacita kvasných tanků ve společnosti R. JELÍNEK je 2,7 mil. litrů při naplněnosti tanků na 80%.

Destilace

Jak z kvašeného ovoce získáme pálenku? Destilací!

Princip je jednoduchý – při zahřívání dochází k oddělení alkoholu od ostatních složek kvasu. Poté je vše v rukou našich zkušených destilatérů, kteří s pomocí nejmodernější techniky vyrábí jemný a voňavý destilát.

 • Kolikrát se u nás pálí slivovice? Třikrát. Protože díky tomu lze docílit lahodné chuti a příjemné vůně. A proč je některá slivovice zlatá? Klasická slivovice je čirá. Mezi našimi produkty najdete ale i krásně zlatavou slivovici. Čím to? Zraje totiž tři roky v dubových sudech, díky čemuž dostane nejen zlatou barvu, ale i vůni podobnou koňaku či brandy.

Start
Ohřev
Rektifikace
Deflegmace
Chlazení
Kondenzát
Odvod výpalků
1234567891011
Po kliknutí na červené pole se zobrazí animace s popisem jednotlivých fází procesu destilace.
 1. 1 Vodookružná vývěva
 2. 2 Zásobník kvasu
 3. 3 Přívod kvasu do kotle
 4. 4 Destilační kotel
 5. 5 Rektifikační kolona
 6. 6 Deflegmátor
 7. 7 Katalyzátor
 8. 8 Chladič
 9. 9 Epruveta
 10. 10 Zásobníky
 11. 11 Odvod výpalků
5 Rektifikační kolona: Ke zkoncentrování ethanolu (rektifikaci) se používá kontinuální destilace. Kolona se skládá z více destilačních stupňů nad sebou, ke koncetraci dochází při průchodu jednotlivými patry kolony. Jednotlivá patra lze dle potřeby vyřadit z provozu.
7 Katalyzátor: Zařízení obsahující měděnou výplň s velkou aktivní plochou. Je určeno ke snižování škodlivin výsledného destilátu, zvláště z peckového ovoce.
8 Chladič: Kondenzuje vycházející páru - musí dojít k úplné kondenzaci par a k potřebnému ochlazení kondenzátu. Destilát musí vytékat chladný, jinak dochází ke ztrátám na alkoholu a aromatických složkách.
9 Epruveta: umožňuje přímé měření alkoholu lihoměrem.
11 Odvod výpalků: Výpalky jsou zbytky kvasu, které zůstanou v kotli. Výpalky se vyvážejí do čistírny odpadních vod.
Dvouplášťový kotel s motorovým míchadlem je vytápěn párou. Slouží k ohřátí kvasu, aby se mohly odpařit těkavé látky. Míchání zamezuje připalování kvasu v kotli.
Pára z kotle stoupá do rektifikační kolony, kde prochází jednotlivými destilačními patry (uzavřeno musí být alespoň jedno patro, s rostoucím počtem uzavřených pater roste účinnost destilace, nastavení kotle zajišťuje obsluha). Dochází zde ke zkoncentrování ethanolu, tedy k tzv. rektifikaci. Více těkavé látky (ethanol) stoupají kolonou vzhůru, méně těkavé látky (voda) se kondenzují a padají zpět.
Po průchodu kolonou parní směs prochází deflegmátorem, kde dochází k jejímu částečnému ochlazení, a tím se opět zvyšuje koncentrace lihu.

Směs pak dále prochází katalyzátorem, který snižuje obsah škodlivin ve výsledném destilátu.
Páry jsou následně zchlazeny v chladiči - zde dochází k úplné kondenzaci a požadovanému ochlazení kondenzátu. Destilát vytéká chladný, jinak dochází ke ztrátám na alkoholu i aromatických složkách.
Kondenzát obsahuje jednotlivé frakce (úkap, jádro a dokap) - jejich správné oddělení má přímý vliv na kvalitu výsledného destilátu. Pro oddělování je hlavním kritériem senzorický profil vytékajícího destilátu - jeho chuť a vůně. Zde je nezastupitelná zkušenost destilatéra. Jádro (destilát) – se začíná jímat při 70-80% obj. alkoholu a ukončuje se při 50-40% obj. alkoholu, podíl prokapu činí asi 30% objemu kotle. Destilát prochází přes kalibrované lihové měřidlo. Úkapy a dokapy se zachycují do sběrné nádoby.
Zbytek kvasu, který zůstává v kotli, nebo-li výpalky, se odvádí pryč a následně se odváží do čistírny odpadních vod.

Egalizace nebo-li zrání

Rádi experimentujeme a hrajeme si s chutí našich produktů, každoročně se tak můžete setkat s méně tradičními exkluzivními výrobky.

Zrání, egalizace, staření nebo zušlechťování – různě můžeme nazývat další výrobní krok. A to krok velmi důležitý – dá se říci, že dává destilátům duši. V první fázi dochází k ředění destilátu na 42 – 45% objemových alkoholu, k ředění se využívá pouze speciálně upravená voda. A následně je produkt uskladněn většinou v nerezových tancích v případě čirého destilátu, kde zraje po dobu minimálně 1 roku. Vybrané destiláty pak putují do dubových sudů, kde si většinou poleží delší dobu…

Plnění a balení

Posledním krokem je stáčení destilátu do lahví – ještě předtím se však pomocí filtru odstraní případné nečistoty a výsledný destilát se naplní do lahví.

Stáčení lahví probíhá na automatizovaných linkách, kde dojde postupně k sanitaci láhve, k jejímu napuštění destilátem, uzavření, tisku šarže, aplikaci etikety a kontrolního pásku. To vše při taktu až 85 lahví za minutu. U každé lahve je kontrolován objem destilátu, přítomnost uzávěru a kontrolního pásku. Naplněné a uzavřené láhve pokračují dále na dopravníku k zabalení do kartonů i tuto činnost provádí stroj, poslední operací je pak kontrolní vážení kartonu a tisk čárového kódu pro snadnou identifikaci ve skladě. Kartonové krabice pak na dopravníku putují do skladu, kde jsou robotem skládány na palety a naskladněny do regálů.

Některé z našich výrobků však i dnes plníme a etiketujeme ručně – jedná se především o výrobky, které vyrábíme v menších, limitovaných edicích.

 • Ještě před samotným plněním do láhve důsledně kontrolujeme u každé výrobní šarže senzorické i fyzikální vlastnosti laboratorním testem. K našim zákazníkům nepustíme nic, za čím bychom si nestáli.

to-topto-top