Prohledejte stránku napsáním klíčového slova (ZAVŘÍT (ESC))

Skip to Content

Soutěž
Poznejte

naši historii

16. století

Společnost RUDOLF JELÍNEK navazuje na více než 400letou tradici výroby destilátů na Valašsku. První písemný doklad o existenci palírny se nachází v urbáři vizovického panství z roku 1585, byť se vztahuje k pozdější době (polovina 17. století). V tehdejší době se pálilo z pivních odpadků, později se k nim přidalo obilí, z něhož se vyráběla žitná.

Polovina 18. století

Protože se ale na Vizovicku díky příhodným klimatickým podmínkám mimořádně daří ovocným stromům, především švestkám, začala se kolem poloviny 18. století vyrábět slivovice. Největší rozmach výroby nastal na počátku 19. století, kdy výroba slivovice díky státním prémiím nabývala na významu.

1882

Původní panskou pálenici majitel Aron Eichen svěřil v roce 1882 do pronájmu Jakubovi Jelínkovi, který ji však nikdy neprovozoval, zřejmě díky svým vlastním aktivitám v Luhačovicích. Vedení palírny svěřil svému synovi, Zikmundovi Jelínkovi.

1891

Zikmund Jelínek využil své zkušenosti získané při vedení Eichenovy palírny a založil vlastní pálenici.

1894

Nesporný úspěch soukromých palíren přiměl k činu také zdejší menší zemědělce, kteří po ztrátě trhů pro své ovoce hledali nový odbyt. Rozhodli se proto založit vlastní podnik na zpracování ovoce včetně palírny ve formě akciové společnosti, která dostala název Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice (RAZOV).

1895

Na konci 19. století vzniklo ve Vizovicích více významných palíren – mezi ty nejvýznamnější patřila První vizovická pálenice Karla Singra (1895) navazující na tradici panské pálenice a jejíž výrobky si získaly záhy široké uznání. A protože příklady táhnout, vznikaly další podniky - Mořic Weiss, Hába, Kalenda a další. Nejvýraznějších úspěchů však dosáhla trojice pálenic Karla Singer, Zikmunda Jelínka (později Rudolfa Jelínka) a pálenice RAZOV. Tato „velká trojka“ měla pro další vývoj pálení ve Vizovicích význam největší.

1919

Šedesátiletý zakladatel firmy odešel roku 1919 na odpočinek a přenechal řízení svým synům Rudolfovi a Vladimírovi. Ti dali firmě název "Zikmunda Jelínka synové".

1921

Již brzy po převzetí firmy mladými syny se ukázalo, že rozhodnutí bylo prozíravé – bratři v roce 1921 koupili Rolnický závod ovocnářský (RAZOV), který měl ze všech místních pálenic nejvýhodnější lokalitu a firmě se tak otevřela cesta rychlejšího rozvoje.

1926

Mezi bratry panovaly rozpory, jak vést a rozvíjet firmu, proto se jejich cesty v roce 1926 rozešly, a dále bratři pokračovali v podnikání každý sám. Rudolf Jelínek zůstal na Razově a firmě dal své jméno, Vladimír pokračoval na původním místě pod původním názvem.

1934

Rudolf Jelínek také kvůli svému židovskému původu zahájil ve 30. letech výrobu košer destilátů. Po ukončení prohibice v USA se mu v roce 1934 podařilo úspěšně exportovat první kosher výrobky do zámoří, což byl základ jeho obchodního zahraničního úspěchu až do roku 1939, kdy začala 2. světová válka.

1939

Rodina Jelínků byla židovského původu a tak ji zasáhl krutý osud. Téměř všichni členové rodiny Jelínků byli zavražděni v koncentračních táborech. Přežili jen synové Rudolfa, Zdeněk a Jiří. Ve válečném období došlo k arizaci palírny a firma byla pod nucenou správou až do roku 1945.

1945

Oba bratři se po válce ujali řízení firmy, bohužel starší Zdeněk již v roce 1946 zemřel na následky válečných útrap. Mladšímu Jiřímu se podařilo navázat na předválečné obchodní úspěchy.

1948

Dne 28. dubna 1948 byl Jelínkův podnik znárodněn. Jiří Jelínek s rodinou odjíždí do exilu a výroba byla začleněna do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno, později se stává součástí podniku Slovácké konzervárny. I pod hlavičkou národního podniku pokračuje výroba vysoce kvalitních destilátů určených zejména pro export. Udržení zahraničních obchodních vztahů bylo možné jen díky zachování značky RUDOLF JELÍNEK, která měla doma i ve světě dobré jméno.

1989

"Valašsko-slovácké pálenice a konservárny" se mění v samostatný státní podnik RUDOLF JELÍNEK.

1994

Pro společnost hektické a složité období - neustálené vlastnické vztahy vedly k úpadku firmy.

1998

Koncem tohoto roku vstupuje do podniku nová skupina akcionářů v čele s Pavlem Dvořáčkem. Firmu nejen zachránili, ale i obrátili negativní ekonomický trend, což se projevilo v hospodářských výsledcích hned v dalším roce.

2003

Důležitý milník v historii společnosti – nakupujeme první pozemky a zakládáme na nich švestkové sady. První sklizeň z nich proběhla v roce 2008 a dala vzniknout první limitované edici – Vizovické slivovici. Více informací o našich sadech najde zde.

2004

Velkou investicí byla realizace Distillery Landu, návštěvnické prohlídkové trasy po areálu podniku, která umožňuje nahlédnout pod pokličku palírenské výroby. Předpokladem realizace byla rozsáhlá úprava areálu a budov, která se zčásti uskutečnila díky prostředkům z fondů Evropské unie v rámci projektu SAPARD.

2010

Rozhodli jsem se k založení skupiny R. JELINEK Group kvůli dalším možnostem rozvoje a podpory naší mezinárodní činnosti. Společnost zastřešuje investice RUDOLF JELÍNEK po celém světě. Dnes do skupiny R. JELINEK GROUP patří společnosti:
RUDOLF JELÍNEK a.s.
R. JELINEK L.A.-S.A. (Chile)
VINPROM-TROYAN AD (Bulharsko)
R. JELINEK USA, LLC. (USA)
RUDOLF JELÍNEK Slovakia, s.r.o. (Slovensko)
Milan Metelka a.s.
SEMI Trade LLC (Rusko)
Dnes patří naše společnost k největším výrobcům ovocných destilátů na světě.

2020

V únoru 2020 jsme pro Vás otevřeli ojedinělé Muzeum slivovice. V jeho prostorách se seznámíte zcela unikátní formou, prostřednictvím virtuální reality, s historií a výrobou ovocných destilátů na Valašsku. V prodejně pak najdete kompletní portfolio naší společnosti anebo si můžete vybraný destilát vychutnat přímo na místě u degustačního baru. Přijďte si pro ZÁŽITEK S VŮNÍ SLIVOVICE!

to-topto-top