Jako společnost jsme zapojeni do výzvy “PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ”,
která je spolufinancována fondy Evropské unie.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2022.

Název projektu
Podnikové vzdělávání zaměstnanců ve společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.

Registrační číslo projektu
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012894

Termín realizace projektu
1. 3. 2020 – 28. 2. 2022

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků v těchto oblastech vzdělávání:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Specializované IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Interní školení