Představenstvo obchodní společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 13. července 2020 od 11 hodin v Muzeu slivovice na adrese Praha 1, U Lužického semináře 116, 118 00.

Představenstvo obchodní společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. svolává řádnou valnou hromadu,
která se koná dne 13. července 2020 od 11 hodin
v Muzeu slivovice na adrese Praha 1, U Lužického semináře 116, 118 00.

Oficiální pozvánka ke stažení ZDE

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice ZDE

Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích
a přehled o změnách vlastního kapitálu
ke stažení ZDE

Příloha účetní závěrky ke stažení ZDE

Výroční zpráva za rok 2019 ke stažení ZDE