Představenstvo obchodní společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 25. června 2019 od 9 hodin v sídle společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 Vizovice.

Představenstvo obchodní společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 25. června 2019 od 9 hodin

v sídle společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12 Vizovice.

Níže jsou ke stažení veškeré potřebné dokumenty.

 

Pozvánka na valnou hromadu

Příloha k účetní uzávěrce

Výkaz zisků a ztrát RJ 2018

Výkaz rozvaha RJ 2018

Výkaz CF RJ 2018

Výkaz změny VK RJ 2018

Smlouva o výkonu funkce – člen představenstva

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami