Představenstvo obchodní společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 7. června 2016 od 9 hodin v sídle společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12  Vizovice.

Představenstvo obchodní společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se koná

dne 7. června 2016 od 9 hodin

v sídle společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12  Vizovice.

 

Oficiální pozvánka ke stažení ZDE.

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2015 RUDOLF JELÍNEK a.s. ZDE.

Výsledky hospodaření – konkrétně Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Přehled o peněžních tocích vše k 31. 12. 2015 ZDE.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice ZDE.