Představenstvo obchodní společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 28. června 2017 od 9 hodin v sídle společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12  Vizovice.

Představenstvo obchodní společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se koná

dne 28. června 2017 od 9 hodin

v sídle společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s., Razov 472, 763 12  Vizovice.

 

Oficiální pozvánka ke stažení ZDE.

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2016 RUDOLF JELÍNEK a.s. ZDE.

Výsledky hospodaření – konkrétně Rozvaha ZDE, Výkaz zisku a ztráty ZDE a Přehled o peněžních tocích ZDE, Přehled změn vlastního kapitálu ZDE, vše k 31. 12. 2016.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami RUDOLF JELÍNEK a.s. Vizovice ZDE.