Přejeme vám, aby cesty za vašimi sny byly přímé a malebné. Tedy takové, jaká jsou stromořadí našich ovocných sadů.

Ne vše nám v letošním roce dávalo smysl. Naše sady ano! 

Přejeme vám, aby cesty za vašimi sny byly přímé a malebné.
Tedy takové, jaká jsou stromořadí našich ovocných sadů.

Přejeme vám šťastný nový rok, přátelé.
Na zdraví!